...

Identiteitsvragen

Regelmatige contacten tussen opleiding, identiteitsbegeleiders en stagescholen brachten de laatste jaren een reeks identiteitsvragen aan het licht. Enkele voorbeelden:

  • ‘Onze school is al jaren helemaal ‘ingezakt’ als het gaat om inhoud te geven aan katholiciteit. Laat staan dat er nog iets van enthousiasme merkbaar is. Is werk maken van katholiciteit achterhaald of is er toch nog toekomst?’
  • Op onze openbare school staat in het schoolplan dat we werken aan burgerschap en geestelijke stromingen. Als team vinden we het lastig om dit zichtbaar te maken. Welke handreikingen zijn voor ons bruikbaar?
  • Op onze school wordt door enkele leerkrachten regelmatig over actief pluriform onderwijs gesproken. Wat houdt dit precies in? Vraagt dit bijvoorbeeld om een neutrale houding van leerkrachten bij het bespreken van actuele vraagstukken?
  • ‘Vanwege krimp zullen we als katholieke school binnenkort gaan fuseren met twee scholen van een openbare richting. Blijft er dan nog wel iets over van onze eigenheid? Einde dagopeningen en vieringen?
  • ‘Voor de meeste leerkrachten en ook de directeur heeft het katholieke geloof nauwelijks of geen betekenis. Hoe kun je dan je school nog katholiek noemen? Hoe uit deze impasse te komen?
  • ‘Soms is er na een studiedag over identiteit even een kleine opleving zichtbaar om daarna weer snel te verdwijnen. Wat is de zin dan nog om zo nu en dan aandacht te besteden aan identiteit en geloof?’
  • ‘Wat hebben de 21e eeuwse vaardigheden met identiteit te maken?’
  • ‘Als de meeste leerkrachten Jezus niet meer als inspiratiebron zien (wat ik wel begrijp) kun je jouw school dan nog wel katholiek noemen?
  • ‘Katholieke scholen lijken steeds meer op openbare scholen’. Het bord ‘katholiek’ maar van de gevel afhalen?’

Deze en andere vragen hebben er toe geleid dat er de afgelopen vijf jaar diverse scholings- en begeleidingstrajecten, inspiratiebijeenkomsten en workshops zijn ontwikkeld om aan identiteitsvragen tegemoet te komen. Zie hiervoor in het menu: inspiratie, begeleiding en scholing.