Opleiding Coördinator Identiteit ook in Achterhoek en Liemers.

Startbijeenkomst op woensdag 27 september 2017 van 14.30 uur tot 17.30 uur op het Graafschap College in Doetinchem.

De brochure met nadere informatie en opgave mogelijkheid volgt binnenkort.

Uitnodiging

Opleiding coördinator identiteit, ook in de Achterhoek en Liemers

Wie wil het nu niet? Werkdruk omzetten in werkplezier. Bezig zijn met wat er werkelijk toe doet. Nu en in de toekomst. Steeds vaker horen we geluiden dat dit het is waar basisscholen behoefte aan hebben: bezig zijn met identiteitsontwikkeling (in brede zin). Vragen als ‘waar staan we als school voor en willen we uitstralen naar buiten? en ‘hoe laten we dit op een geëngageerde, geloofwaardige en samenhangende wijze zien in de praktijk?’ zijn enkele centrale vragen die centraal staan in een inmiddels vijf jaar bestaande opleiding coördinator identiteit. Leerkrachten opleiden tot een ‘teacher-leader’ die inspireert, initieert, ondersteunt en stimuleert bij identiteitsontwikkeling op zijn/haar school blijkt een schot in de roos. Deze 1,5 jaar durende opleiding zal bij voldoende deelname volgend schooljaar ook worden aangeboden in de Achterhoek en Liemers.

Om een indruk te krijgen van deze opleiding wordt op woensdag 22 juni 2016 van
16.00 – 17.00 uur een informatiebijeenkomst verzorgd op het Graafschap College in Doetinchem.  Naast een presentatie van de opleiding door Everard Stege (Saxion APO Enschede) zullen enkele reeds afgestudeerde coördinatoren identiteit laten zien/horen wat de opleiding heeft opgeleverd, op persoonlijk- en op schoolniveau. Dit mag u niet missen! Belangstellende leerkrachten en (adjunct) directeuren worden dan ook van harte uitgenodigd.

De opleiding is opgenomen in registerleraar.nl. Op dit moment wordt een landelijke accreditatie voorbereid.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar:


Plaats en timing
Graafschap College
J.F. Kennedylaan 49, ruimtenummer E 214
7001 EA Doetinchem

15.30 uur      Inloop en ontvangst met koffie of thee.
16.00 uur      Opening
16.05 uur      Presentoren: Everhard Stege (Saxion APO Enschede) projectleider van de opleiding en enkele afgestudeerde coördinatoren identiteit.

16.50 uur      Stellen van vragen.


Aanmelden  
info@ksog.nl

 

 

Terug