Opleiding coördinatoren identiteit

Opleiding die leraren in het basisonderwijs in staat stelt zich te scholen voor de taak van vakspecialist op het gebied van identiteit (vergelijkbaar met reken- en taalcoördinator).

De opleiding is bedoeld voor leraren (speciaal) basisonderwijs die identiteit een warm hart toedragen. Zij vinden het boeiend om inspirerende en deskundige hulp te geven bij identiteitsvragen van collega’s en stimuleren deze collega’s graag bij het initiëren van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van identiteit en/of levensbeschouwing. Deze opleiding biedt het vakinhoudelijke en –didactische repertoire dat hier bij past. Inmiddels is gebleken dat de opleiding ook voor (adjunct)directeuren meerwaarde genereert.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de brochure ‘Opleiding coördinator identiteit’.

Terug