Studiedag ‘Schoolleiders en identiteit

Studiedag (of twee dagdelen) die een inspirerend bezinningsproces in gang zet over de wenselijke identiteit van uw school of van de aan uw stichting verbonden scholen. Centraal staat het ontwikkelen van een visiedocument rond identiteit, oftewel een identiteitsbeleidsparagraaf bij het strategisch beleidsplan. Deze dag is bedoeld voor schoolleiders en overige managementleden van CONVENT scholen.

Lees verder in de brochure ‘Studiedag schoolleiders en identiteit CONVENT’ en landelijk.

Studiedag identiteit schoolleiders Stichting KOMT 29 januari 2016

Terug