...

Visie

Waartoe

Waartoe onderwijzen en vormen we kinderen en wie of wat inspireert ons daarbij? ‘Doen we dit om succesvol te worden in de wereld van gisteren of om gelukkig te worden in de wereld van morgen?’ (Gunning, 2012) en door welke personen, ideeën of gebeurtenissen laten we ons hierbij uitdagen? Een zeer basale en wellicht meest complexe identiteitsvraag waar het (basis)onderwijs voor staat. Niet nieuw, wel belangrijk! Goed onderwijs begint dus met de vraag ‘waartoe het dient’. Dat etaleren ook Claire BoonstraSimon Sinek en Gert Biesta door bij onderwijsinnovatie de waartoe-  en waarom vraag vooraf te laten gaan aan de wat- en hoe vraag. Dit is in essentie wat wij onder reflectie op beroepsidentiteit verstaan: wie of wat inspireert mij / het team en waarom (persoonlijke identiteit) en wat betekent dit voor mijn/onze keuzes in het onderwijs (professionele identiteit).

Prestatie- en werkdruk

Er lijkt nauwelijks ruimte te zijn om de voornoemde identiteitsvraag aan de orde te stellen in een tijd waarin prestatie- en werkdruk in het onderwijs alsmaar toenemen en het adagium ‘meten is weten’ bijna niet meer is weg te denken in de kwaliteitspeilingen van scholen. Samenwerkingsverbanden of fusies ten gevolge van krimp versterken op diverse plaatsen een enorme werkbelasting.

Van werkdruk naar werkplezier

Identiteitsontwikkeling (in brede zin) een zichtbare plek  geven binnen een schoolcultuur en verankeren binnen een schoolorganisatie  biedt serieuze kansen om werkdruk om te zetten in werkplezier en om terughoudendheid bij het kleur geven aan het identiteitskarakter van scholen om te zetten in enthousiasme. Voorwaardelijk is wel dat er binnen teams wordt ingespeeld op de diversiteit aan  gedachten en beelden over identiteit, dit om het voor de individuele leerkrachten mogelijk te maken om op een geloofwaardige wijze invulling te kunnen geven.

3model

I-quadraat stelt zich ten doel om (basis)scholen van dienst te zijn, om vanuit de hierboven geschetste brede visie op identiteit, te werken aan het initiëren en verankeren van een eigentijdse, geloofwaardige en inspirerende identiteitsontwikkeling.

Uitgangspunten

Enkele uitgangspunten om te komen tot een succesvolle ontwikkeling en verankering van identiteitsontwikkeling zijn verbeeld in het zogenaamde ‘3-D model’: